Dopiero w czasach pandemii koronawirusa wiele osób zdało sobie tak naprawdę sprawę, jak ważne jest utrzymywanie dobrego ducha w zespole pracowników i jak ważna jest integracja pomiędzy nimi. Pracując zdalnie więzi wypracowywane podczas wcześniejszych lat pracy ulegają poluzowaniu i nie wiadomo, ile potrwa przywracanie wzajemnych relacji wśród pracowników do stanu sprzed pandemii. Jest to ważna lekcja dla managerów i osób zarządzających zespołami, dzięki której docenią rolę imprez integracyjnych.

Wpływ imprez integracyjnych na zespół

integracyjne imprezy dla firmW ostatnich latach wiele firm zaczęło odchodzić od tradycji organizowania wyjazdów integracyjnych. Managerowie uważali, że nie wnoszą oni wartości dodanej do organizacji. Dzisiejsza sytuacja pokazuje jednak, że integracyjne imprezy dla firm pełnią ważną rolę w przedsiębiorstwie i są kluczowe do utrzymywania odpowiednich relacji pomiędzy pracownikami zwłaszcza tam, gdzie przeważa praca biurowa i niezbędna jest współpraca pomiędzy pracownikami. Podczas wspólnych wyjazdów koledzy i koleżanki z pracy mają okazję poznać się lepiej nie tylko w sytuacjach czysto zawodowych, dzięki czemu może się okazać, że mają oni podobne pasje i zainteresowania, a to z kolei może doprowadzić do poprawy wzajemnych relacji. Nie jest bowiem tajemnicą, że z psychologicznego punktu widzenia ludzie preferują towarzystwo osób podobnych do nich samych i właśnie osiągnięcie tego efektu jest jednym z najważniejszych powodów, dla których organizowane są wyjazdy integracyjne. Takie wydarzenia pozwalają też rozładować stres i zminimalizować związane z nim negatywne emocje. Pracownicy podczas wyjazdów często otrzymują też różnego rodzaju gadżety firmowe, mogą skorzystać z przeznaczonych dla nich różnego rodzaju atrakcji i czują się ogólnie docenieni przez pracodawcę, którego być może wskutek nadmiaru obowiązków i wysokiego tempa obecnego życia zaczęli odbierać coraz mniej przychylnie. Wspólny wyjazd, na którym można szczerze porozmawiać ze współpracownikami w luźnej atmosferze bardzo często sprawia, że wizerunek pracodawcy w oczach pracowników jest odbudowywany.

Wspólne wyjazdy integracyjne pracowników mają wiele zalet i są uzasadnione z psychologicznego punktu widzenia prowadzenia przedsiębiorstwa, który wpływa na ostateczne rezultaty osiągane przez firmę w nie mniejszym stopniu, niż sama oferta produktowa, czy usługowa. Pandemia pozwoliła wielu osobom na uzmysłowienie sobie tej zależności co w połączeniu z rosnącą tęsknotą pracowników za możliwością odpoczynku poza domem sprawia, że już niedługo można spodziewać się znacznego wzrostu liczby takich wyjazdów.