Wciąż butle z gazem są bardzo popularne i korzysta z nich wiele gospodarstw domowych. Są one wypełnione mieszanką propanu i butanu. W odróżnieniu od gazu ciekłego, ten znajdujący się w butli gazu jest znacznie cięższy i możliwe jest jego skroplenie, dzięki czemu istnieje możliwość umieszczenia go w niedużych butlach oraz transportowania w takiej formie. Gaz ziemny może wymagać budowy sieci rurociągów i jest wydobywany z podziemnych pokładów. Gaz płynny to natomiast wygodne i ekologiczne źródło energii, z którego warto korzystać.

Bezpieczne użytkowanie gazu w butlach

gaz w butlach łaskWarto mieć świadomość, że butle gazowe mogą stanowić bezpieczny sposób gotowania oraz ogrzewania domu czy mieszkania, pod warunkiem prawidłowego użytkowania. Warunki użytkowania butli gazowych są określone w rozporządzeniu. Mogą być one użytkowane wyłącznie w budynkach niskich, do 12 metrów wysokości włącznie z poziomem terenu albo budynkach mieszkalnych o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. Butla z gazem może być więc stosowana w budynkach wielorodzinnych, jednak nie wszystkich. Nie jest natomiast możliwe stosowanie w tym samym budynku zarówno gazu płynnego, jak i gazu z sieci gazowej. Jeżeli interesuje nas dobry jakościowo gaz w butlach łask jest odpowiednim miastem do złożenia zamówienia. Butle mogą mieć kilka rozmiarów. Standardowo wyróżnia się butle light i wadze 5 kg, butle stalowe o wadze 11kg oraz 33 kg, a także butle do wózków motolight o wadze koło 7 kg. Najpopularniejsze są butle gazowe o wadze 11 kg stosowane w domach i składające się z takich elementów, jak korpus wykonany z dwóch wytłoczek, zawór butli gazowej, szyjka, stopa oraz opcjonalnie kołnierz. W czasie zakupu butli gazowej warto zwracać uwagę na to, aby kupować produkty z legalnych i oficjalnych źródeł. Należy sprawdzić, czy butla ma prawidłowe oznakowanie, plombę oraz czy nazwa firmy na obu elementach jest taka sama. Warto w razie czego pozostawić paragon z zakupu, zwłaszcza w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Istotne jest to, aby butla z gazem była przewożona w pozycji pionowej. Nie wolno jej turlać oraz przewozić transportem publicznym. Ważne jest również odpowiednie przechowywanie, w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych czy urządzeń mogących powodować iskrzenie. Występowanie wysokiej temperatury przekłada się na wzrost ciśnienia wewnątrz butli, a to może spowodować wybuch. Butla z gazem powinna się znajdować w pomieszczeniu o temperaturze nie wyższej, niż 35 stopni Celsjusza.