• Post author:
  • Post category:Usługi

Bywa, że znajdziemy się w sytuacji, w której to czas decyduje o powodzenia danego przedsięwzięcia. Szczególnie wrażliwa na czas jest materia biznesowa. Jeżeli przegapimy okazję na dany biznes, możemy już nie mieć okazji w przyszłości na wykonanie podobnego przedsięwzięcia. Dlatego też, powstały rodzaje działalności, zajmujące się robieniem pewnych rzeczy w sposób błyskawiczny. Wykorzystują one fakt, że niektóre rzeczy mają określony termin trwania.

Błyskawiczne tłumaczenie tekstów

szybkie tłumaczenia pisemneUsługa związana z błyskawicznym tłumaczeniem może być potrzebna przy wielu rodzajach spraw: sprawach o charakterze sądowym, sprawach o charakterze bankowym, technicznym, notarialnym, biznesowym. Do części spraw będziemy potrzebować pomocy tłumacza przysięgłego, który swoją pieczątką i podpisem certyfikuje nasze dokumenty. W ten sposób, dokumenty bankowe, sądowe i notarialne będą mogły zostać użyte w procedurach sądowych i bankowych. W przypadku tłumaczenia pisemnego specjalistycznego lub po prostu tłumaczenia zwykłego, będziemy mogli używać przetłumaczonych pism w celu zaznajomienia się z treścią dla nas niezrozumiałą. Niektóre korporacje, na użytek wewnętrzny, dopuszczają tłumaczenie specjalistyczne za dozwolony sposób użycia tłumaczenia w celu procedowania jakiejś sprawy. Oczywiście, pozostaje jeszcze cena. Szybkie tłumaczenia pisemne będą droższe niż tłumaczenia oddawane w trybie standardowym. Wynika to z faktu, że standardowo tłumacz pracujący samodzielnie jest w stanie przetłumaczyć ledwo kilka tysięcy znaków dziennie. Zamówienie niestandardowe, wymagające od tłumacza poświęcenie swojego czasu na tłumaczenie naszego tekstu może spowodować bardzo duże obłożenie tłumacza, w skrajnych przypadkach oznaczające opóźnienia w oddaniu innych tekstów. Tłumacz, co do zasady, musi wliczyć w koszt przetłumaczenia naszego tekstu, ewentualne straty związane z przesunięciem oddania innych prac. Zatem, jest to usługa o zrozumiałym, adekwatnie wyższym koszcie. Jednak, w przypadku potrzeby szybkich tłumaczeń, bardzo często cena nie gra dla nas roli.

Nie musimy mieć obaw, że szybkość przyniesie jakieś błędy lub niedokładności w tłumaczeniu pisemnym. Tłumacze znają się na swojej pracy. Ryzyko to minimalizujemy zwłaszcza, kiedy powierzymy tłumaczenie specjaliście z dziedziny, której nasz tekst dotyczy. Warto również, żeby nasz tłumacz przy okazji posiadał uprawnienia tłumacza przysięgłego. Będziemy mieć wówczas pewność, że jego umiejętności zostały potwierdzone państwowym egzaminem, a ponad to, że posiada specyficzny, oparty na etosie tłumacza przysięgłego, warsztat pracy.