W nowoczesnym budownictwie stosuje kładzie się najwyższy nacisk na bezpieczeństwo pracy. Wynikiem tego jest zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt, który oprócz zapewnienia odpowiednich warunków pracy w sposób znaczący wpływa na tempo prowadzonych prac. Dotyczy to zarówno prac budowlanych prowadzonych na dużych wysokościach oraz robót ziemnych w głębokich wykopach. W drugim przypadku ogromne znaczenie ma zastosowanie nowoczesnych systemów szalunkowych.

Zalety systemów szalunkowych do wykopów

opłacalny wynajem szalunkówPowszechnie wiadomo, że aby wznieść konstrukcję należy wykonać szereg prac ziemnych często poniżej poziomu gruntu. Są to niezbędne roboty przy fundamentach oraz wykonaniu przyłączy różnorodnych mediów. Systemy szalowania wykopów mają za zadanie zabezpieczać wykonany wykop przed oberwaniem lub osunięciem mas ziemi. Daje to gwarancję ciągłości wykonywanej pracy oraz co najważniejsze chroni życie i zdrowie pracowników. Pracę ziemne prowadzone są na bardzo różnych głębokościach i do bezpiecznego ich przebiegu wykorzystuje się najróżniejsze systemy szalowania zależnie od typu prac i wspomnianej głębokości. Firmy budowlane wykonujące tego typu prace mogą oczywiście zakupić systemy szalowania wykopów jednak opłacalny wynajem szalunków będzie najlepszym rozwiązaniem. Nie wymaga ponoszenia dużych wydatków na zakup szalunków, które nie w każdym przypadku mogą zostać użyte. Jest to najbardziej racjonalne i ekonomiczne rozwiązanie z punktu widzenia zarządzania finansami firmy. Na rynku funkcjonuje duża ilość podmiotów oferująca tego typu usługi w zakresie bardzo różnorodnego sprzętu i akcesoriów. Nowoczesne systemy szalowania charakteryzują się modułową budową elementów o stosunkowo niskiej wadze co ma ogromny wpływ na łatwość transportu i montażu. Producenci oferują bardzo konkretne rozwiązania do przeprowadzania robót w niemal każdym rodzaju gruntu oraz w warunkach gęstej zabudowy miejskiej. Najważniejszą cechą nowoczesnych systemów szalowania wykopów jest ich bezpieczny montaż bez konieczności schodzenia pracownika do niezabezpieczonego wykopu. Osadzania szalunków dokonuje się przy pomocy koparek lub innego sprzętu ciężkiego. Modułowość konstrukcji sprawia, że w bardzo łatwy sposób można łączyć poszczególne elementy dopasowując je do głębokości wykopu i wymogów bezpieczeństwa.

Podmioty gospodarcze dostarczające na rynek szalunki prowadzą jednocześnie ich sprzedaż oraz wynajem zdając sobie z ułatwień jakie daje ta opcja firmom budowlanym. Zainteresowane systemami szalunkowymi firmy mogą liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie właściwego doboru do danych prac. Można również dopasować opcję wynajmu najbardziej korzystną finansowo. Wszystkie niezbędne informacje znajdziemy na stronach internetowych producentów.