Optymalne wykorzystanie makrowłókien stalowych lub syntetycznych przynosi wymierne korzyści, a w wielu przypadkach umożliwia pokonanie ograniczeń tradycyjne zbrojonego betonu. Beton ze zbrojeniem strukturalnym (fibrobeton) należy do grupy betonów specjalnych, które cechują się innymi właściwościami oprócz wytrzymałości. Nabiera on znaczeniu w starciu z obciążeniami dynamicznymi, mechanicznymi oraz termicznymi. 

Zalety nowoczesnego fibrobetonu

solidny fibrobetonCiągły postęp technologiczny dąży do podniesienia jakości materiałów stosowanych w budownictwie. Nieustanne poszukiwanie odporniejszych materiałów wpływa na stosowanie różnych rodzajów betonu, których specyficzne właściwości znajdują zastosowanie w budowlach różnego typu. Solidny fibrobeton zawiera w swoim składzie – obok kruszywa i spoiwa – włókna stalowe lub syntetyczne. Fibrobeton jest nazywany również włóknobetonem. Jest to materiał z tak zwanym ,,zbrojeniem rozproszonym”, ponieważ umieszczone w nim włókna stanowią element zbrojeniowy. Zastosowanie takiej technologii pozwala na podniesienie parametrów takich jak: wytrzymałość, odporność na wgniecenia i ścieranie. Taki rodzaj betonu eliminuje problem rozwarstwiania i powstawania samodyladacji. Lepsza spójność i trwałość betonu pozwala na zmniejszenia ryzyka przenikania wilgoci powstawania dalszych uszkodzeń. Włókna stosowane w tym rodzaju betonu mają określony kształt i proporcje. W mieszance betonowej układają się swobodnie, w zależności od stopnia wymieszania i gęstości. Ze względu na zwiększoną wytrzymałość oraz odporność na uszkodzenia, fibrobeton znalazł szerokie zastosowanie w budownictwie przemysłowym. Używany jest głównie przy wykonywaniu posadzek w pomieszczeniach fabrycznych i produkcyjnych. Dobrze dobrana i wykonana mieszanka fibrobetonowa może być receptą na pęknięcia i rysy skurczowe stropów, które mogą prowadzić do zmniejszenia szczelności. Zastosowanie konkretnego rodzaju mieszanki betonowej jest uzależnione od wielu czynników. W zależności od rodzaju wznoszonej konstrukcji mogą być pożądane inne parametry. Fibrobeton, jako materiał, jest bardzo sprężysty i wytrzymały na uszkodzenia. 

Coraz większe wymagania stawiane są konstrukcjom inżynierskim wykonanym z betonu. Powodują że, beton jako mieszanina trzech składników (cement, kruszywo, woda) nie jest już stosowany. Do betonów dodaje się domieszki opóźniające lub przyspieszające czas wiązania i dodatki (np. popiół lotny, żużel wielkopiecowy, pył krzemionkowy). Stosowanie włókien stalowych znacząco polepszyło właściwości betonu, co sprawiło że producenci chętnie ich używają.