W przeciwieństwie do leczenia farmakologicznego psychoterapia odgrywa o wiele ważniejszą rolę dla pacjenta w przypadku depresji, niż w przypadku jakiejkolwiek innej choroby. Pomaga pacjentom rozwinąć umiejętności samoregulacji emocjonalnej i skuteczniej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych w przyszłości. Celem terapii jest zmiana negatywnych postaw depresji, które przejawiają się w skłonności pacjentów do tak zwanego widzenia rzeczy w ciemnych kolorach.

Jak psychoterapia wpływa na pacjenta?

profesjonalna psychoterapia młodzieży we WrocławiuPsychoterapia stosowana w depresji jest to krótkotrwały cykl leczenia, który można podawać zarówno pacjentowi w przychodni oraz szpitalu. Liczne badania potwierdziły skuteczność psychoterapii w leczeniu łagodnej do umiarkowanej depresji i to znacznie zmniejsza ryzyko nawrotu choroby. Bardzo często spotykana jest depresja wśród młodzieży. Młodzi ludzie w dobie burz hormonalnych sami nie wiedzą kim są i czego oczekują od życia. Niektóre problemy ich przerastają, dlatego w tym przypadku bardzo ważna staje się być profesjonalna psychoterapia młodzieży we Wrocławiu znajduje się kilka ośrodków, gdzie można leczyć takie zaburzenia. Podczas psychoterapii pacjent uczy się odpowiednio oceniać siebie, rozumieć wewnętrzne podświadome konflikty i motywacje, które mogą prowadzić do depresji i wspierać ją. Terapia z psychologiem uczy pacjenta wyrażać swoje myśli i uczucia, a terapeuta pomaga mu lepiej zrozumieć siebie. Ma to też na celu wyeliminowanie irracjonalnych pomysłów pacjenta z depresją. W wielu przypadkach psychoterapia wpływa również pozytywnie na adaptację społeczną i relacje międzyludzkie pacjenta zmniejszając izolację. Jeśli depresji towarzyszy lęk, wskazane jest przeszkolenie pacjentów ze sztuki oddychania. Metoda ta obejmuje relaksację umysłową i mięśniową uzyskaną poprzez ruchy oddechowe. Depresja, nawet w najcięższych postaciach, jest uleczalną chorobą, a przy odpowiednim leczeniu prognozy na wyleczenie są bardzo korzystne. Ponad osiemdziesiąt procent osób z depresją może powrócić do zdrowia po wczesnej diagnozie, odpowiednim leczeniu i wsparciu.

Im wcześniej rozpoczęta psychoterapia, tym bardziej będzie ona skuteczna i prawdopodobieństwo powrotu depresji w przyszłości będzie niższe. Ważne jest, aby pamiętać, że nie można po prostu zdecydować się na powrót do zdrowia po depresji. Wiele osób nie szuka leczenia po prostu dlatego, że nie postrzega ich stanu jako choroby, nie rozpoznaje objawów depresji. Szczególna pomoc należy się młodym ludziom, których coraz częściej dotyka ta zdradliwa choroba.