Wiele osób nie rozumie różnicy między marketingiem a Public Relations. Fakt, jedna i druga dziedzina należy do korzystnego przedstawiania wizerunku firmy. Marketing jest jednak pojęciem węższym, ponieważ jest on skierowany do klientów. Tymczasem, w teorii Public Relations klient jest jednym z możliwych interesariuszy odbioru, ale nie jedynym. Odbiorcą działań Public Relations mogą być pracownicy, jednostki samorządów, politycy czy opinia publiczna.

Szersza dziedzina PR

agencje PRMarketing jest ukierunkowany na trafienie do pewnej grupy docelowej i jet nastawiony na realizację jasno określonych celów ekonomicznych. Public Relations jest tymczasem nastawione na realizowanie spójnej i przemyślanej strategii wizerunkowej, która może co prawda wspierać działania marketingowe, ale nie jest marketingiem w sensie ścisłym, tzn. nie jest nastawiona na sprzedaż. Public Relations może wpływać na wzrost wydajności produkcyjnej poprzez akcję PR mającą na celu ukierunkowanie pracy w jakimś kierunku. Agencje PR mogą prowadzić akcje mające w założeniu zespolić daną organizację, co w konsekwencji będzie prowadzić do sprawniejszego obiegu informacji, co również będzie realizować cel, którym będzie np. wyższa zdolność operacyjna. Specjaliści od PR nie są marketerami. Nie zajmują się sprzedażą w sensie stricte ani marketingiem w sensie stricte. Są odpowiedzialni za ogół strategii wizerunkowej. Oczywiście, agencje PR zazwyczaj świadczą usługi o charakterze marketingowym, natomiast nie jest to ściśle dziedzina ich działalności. Content marketing, publik Affairs, Public Relatons CSR, PR wewnętrzny, PR korporacyjny, organizacja eventów, SEO, PR kryzysowy – to elementy szerokiej strategii stosowanej przez firmy zajmujące się PR, uwzględniające nie tylko dotarcie do jakiejś grupy docelowej interesariuszy, ale także minimalizowanie szkód wizerunkowych, zapobieganie szkodom wizerunkowym, analiza rynku, lobbowanie i wiele innych. Specjaliści od Public Relations to współcześni stratedzy biznesowi, wykwalifikowani w sprawnym poruszaniu się po rynku.

Współczesny marketing i PR zależą od siebie, ale nie są dziedzinami pokrywającymi się. Część dziedzin nachodzi na siebie, jednak zdecydowanie szerszą dziedziną wydaje się być Public Relations. Dobry marketingowiec nie przeprowadzi skutecznych kampanii PR, natomiast skuteczny pijarowiec zajmie się marketingiem i wieloma innymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem danej organizacji lub podmiotu na rynku. Łączenie tych dwóch dziedzin i funkcji jest nieuzasadnione.