Poliuretany stanowią surowiec, z którym bezprecedensowo spotykamy się w życiu codziennym. Obecne w domu i biurze, podczas wypoczynku, a także sporcie i aktywnym wypoczynku cechują się wysoką wszechstronnością, pożądaną obecnie nowoczesnością, a przede wszystkim bezpieczeństwem.

Bezpieczne przetwarzanie poliuretanu w produkcji

przetwarzanie poliuretanu w produkcjiPoliuretany wykorzystywane są do tworzenia wszelkiego rodzaju produktach zarówno konsumpcyjnych, jak i  szeroko rozumianym przemyśle. Odgrywają szczególnie ważną rolę w tworzeniu życia bardziej komfortowego, wygodnego, równocześnie dbając o środowisko naturalne i stanowiąc surowiec ekologiczny. Poliuretany należą do grupy polimerów cechujących się najbardziej wszechstronnymi właściwościami. Oprócz wielowymiarowego zastosowania, poliuretany o międzynarodowym skrócie PUR nadają się także do przetwórstwa. Przetwarzanie poliuretanu w produkcji możliwe jest dzięki trzem znacznie różniącym się od siebie metodom. Najpopularniejsze, formowanie polimerazacyjne znane pod nazwą wtryskiwaniem reaktywnym. Ten sposób ułatwia zachodzenie jednoczesnych dwóch procesów: polimeryzacji oraz formowania, czyli nadawania finalnego kształtu przetworów. Wtryskiwanie reaktywne składa się z pięciu następujących po sobie operacji. Na pierwszym etapie PUR poddawane jest mieszaniu wstępnemu, kolejno przechowywaniu i dozowaniu, później surowiec poddawany jest mieszaniu właściwemu, ażeby mógł on zostać wypełniaczem gniazd form przetwórczych. Formowanie polimerazacyjne stosuje się najczęściej przy produkcji wyrobów piankowych. Kolejną metodą przetwórstwa jest formowanie wtryskowe, sam poliuretan występuje tutaj w postaci granulatu, który poddawany odpowiedniej temperaturze uelastycznia się powodując uplastycznienie materiału. PUR o takich właściwościach, za pomocą wysokiego ciśnienia wstrzykiwany jest do odpowiednich form, nadających mu kształt finalnych produktów. Ograniczeniem tej metody są substancje chemiczne, które nadają poliuratenowi niepożądanej lepkości. Ostatnią z metod stosowanych przy przetwórstwie tego surowca jest odlewanie ręczne. Z początku, odrębne składniki poliuretanu dokładnie są ze sobą ręcznie mieszane. Kompletny surowiec w stanie ciekłym przelewany jest do form. Taki rodzaj odlewów pomocny jest przy wykonywaniu prototypów lub produkcjach o stosunkowo niewielkich nakładach. Dużym plusem jest w tym przypadku szeroki zakres dobierania właściwości dla PUR, dzięki własnoręcznemu dobieraniu proporcji.

Poliuretan jest surowcem o wszechstronnym zastosowaniu. PUR dzięki swoim szczególnym właściwościom bierze czynny udział w produkcji znalazł swoje zastosowanie w szeroko rozumianych dziedzinach gospodarki i techniki. Jego użyteczność wspiera budownictwo, przemysł okrętowy i lotniczym.