Niska wiedza na temat ludzkiej energetyki powoduje, że nie mamy świadomości jak niebezpieczne mogą się pokazać zabiegi osób chwalących ezoterykę i reklamujących swoje usługi, jednocześnie bez świadomości ich prawdziwego charaktery. Tyczy się to wszelkiego typu masaży energetycznych, jak i form kształtowania ludzkiej aury przy pomocy nośnych wibracyjnych fal. Takie formy oddziaływaniem są bowiem tylko przenoszeniem na uzdrawianego własnych wibracji wraz z zapisem chorób i sposobem interakcji ze światem.

Skuteczne i profesjonalne uzdrawianie energią

duchowe uzdrawianie energiąWarto wiedzieć, że wibracja nie stanowi energii i jej drgań, jest to światło duchowe, po które sięga człowiek budzący swoją świadomość. Wejście różnorodnych energii może powodować zwalczanie się pasm w ciele uzdrawianej osoby. Biologiczno-energetyczna odmienność może działać na siebie znosząco, co daje przykre konsekwencje dla osoby uzdrawiania. Możemy zdecydować się na profesjonalne duchowe uzdrawianie energią. Stosowanie mocy duchowej pozwala na wyeliminowanie zagrożeń. Każda osoba, która działa mocą w energii jedynej może pojąć zainicjowane przez uzdrowiciela działania. Takie uzdrawianie energią pozwala na likwidację nawet 60% chorób, natomiast kolejnych 30% pozwala na szybkie ograniczenie. Warto wiedzieć, że uzdrawianie duchowe jest to uzdrawianie energetyczne, jednak po części sterowane przez pasma duchowe, przez co jego zasięg przekracza możliwości bioenergoterapeutów. W kontekście poprawy zdrowia ciała fizycznego poziom skuteczności takich działań jest porównywalny z działaniami dobrego bioenergoterapeuty. Różnice możemy zaobserwować dopiero w momencie uruchamiania zmian w przestrzeniach biologicznych, psychicznych czy egzystencjalnych, a także modyfikacji fizyczno-energetycznego środowiska. Samo rozświetlenie człowiekowi jego środowiska pozwala na radykalne poprawienie relacji z ludźmi oraz ze światem, a także rozstrojenie go z wewnętrzną harmonią. Przeważnie na stałe poprawia także stan psychiczny. Bez uruchomienia pasma duchowego sama modyfikacja środowiska energetycznego jest niewykonalna.

To właśnie w świecie duchowym ukryte są instrumenty pozwalające na ingerowanie w świat materialny oraz energetyczny. Dlatego, aby móc wznieść się ponad siebie, konieczne jest wystąpienie przeciwko ludzkim prawom, moralności czy systemowemu preparowaniu rzeczywistości. Aby widzieć wszystko oczami ducha, konieczne jest postrzeganie świata w prawdzie, a po przekroczeniu progu wewnętrznej akceptacji wszystkiego, konieczne jest wejście poprzez współodczuwanie we współistnienie prowadzące do troski, miłości i zrozumienia.