Sprężarki to jeden z głównych urządzeń, stanowiących ważny element instalacji przemysłowych. Ich główną rola jest emitowanie sprężonego powietrza, które jest niezbędne do realizacji wielu procesów produkcyjnych, szczególnie w produkcji środków chemicznych, czy też farmakologicznych. Niezmiernie ważne jest jednak, aby sprężone powietrze miało niski poziom wilgotności względnej.

Zalety osuszacza adsorpcyjnego

osuszacz adsorpcyjny w dobrej cenieBez sprężonego powietrza wiele różnego rodzaju zakładów przemysłowych i produkcyjnych nie mogłoby funkcjonować prawidłowo .Jest ono bowiem niezbędne zarówno do prawidłowej i sprawnie realizacji procesów produkcyjnych, jak również po prostu do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprężone powietrze jest wytwarzane za pomocą sprężarek, które są integralną częścią instalacji przemysłowych. Wadą tych urządzeń jest fakt, że nie posiadają one żadnych wbudowanych mechanizmów, które umożliwiałyby im odpowiednie uzdatnienie sprężonego powietrza. Dlatego też zarządcy instalacji powinni zrobić to samodzielnie, do czego świetnie sprawdzi się osuszacz adsorpcyjny w dobrej cenie. Osuszacze adsorpcyjne różnią się od tych tradycyjnych tym, że wykorzystują zupełnie inne mechanizmy do osuszania powietrza, w tym przypadku sprężonego. Mianowicie,  wykorzystują one tutaj proces odolejania i filtracji cząsteczek stałych, który pozwolą im zatrzymywać wilgoć, który w tego typu osuszacz zachodzi niejako na drodze eliminacji wilgoci, a nie jej wysuszania. Osuszacze adsorpcyjne są wyposażone w element który adsorbujący wilgoć – może to być na przykład specjalny żel. Zebrana wilgoć jest następnie kierowana do dedykowanego zbiornika. Dzięki temu, osuszacze adsorpcyjne podczas swojej pracy zużywają znacznie mniejsze ilości energii i są znacznie wydajne. Dodatkowo, tylko one pozwalają uzyskać bardzo niskie nasączenie wilgocią sprężonego powietrza, co nie jest możliwe przy pomocy tradycyjnych technologii osuszania powietrza. Zazwyczaj typowy osuszacz adsorpcyjny o zastosowaniach przemysłowych składa się z dwóch kolumn – kiedy jedna z nich pracuje, druga w tym czasie zostaje poddawana procesowi regeneracji, poprzez usuwanie z niej pozostałych cząsteczek wody za pomocą strumienia powietrza, dzięki czemu osuszacz adsorpcyjny może pracować bez przerwy długi czas.

Sprężone powietrze jest bardzo często wykorzystywanym elementem w instalacjach przemysłowych. Wynika to z faktu, że pełni ono niezmiernie ważną funkcje podczas produkcji, szczególnie środków chemicznych. Ważne jednak, aby przed użyciem, takie powietrze było odpowiednio uzdatnione.