W obecnych czasach nadal to woda pozostaje jednym z popularniejszych mediów do gaszenia pożaru. Wynika to przede wszystkim z jej bardzo łatwej dostępności. W przypadku, gdy dany budynek jest w zbyt dużej odległości od hydrantu, jego właściciel musi zapewnić możliwość podłączenia sprzętu gaśniczego we wnętrzu budynku.

Jak zorganizować pompownie ppoż?

niezawodna pompownia pożarowaObecnie do gaszenia pożaru można wykorzystywać różnego rodzaju substancje o właściwościach gaśniczych. Przede wszystkim, wybierając odpowiedni rodzaj medium gaśniczego należy brać pod uwagę to, jakie miejsce zostało objęte ogniem. W zdecydowanej większości przypadków, najbardziej uniwersalnym medium gaśniczym pozostaje woda. W jej przypadku nie ma bowiem problemów z jej dostępnością, gdyż wystarczy podłączyć sprzęt gaśniczy do dowolnego hydrantu ulicznego. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku dużych budynków użyteczności publicznej. W ich przypadku bowiem, sporym problemem może być znalezienie hydrantu, który znajdował by się wystraczająco blisko wejścia. W takim przypadku, właściciele takich budynków muszą zorganizować miejsce w jego wnętrzu, gdzie można by podłączyć sprzęt gaśniczy. Taka niezawodna pompownia pożarowa musi spełnić kilka bardzo ważnych wymagań, aby można było z niej bezpiecznie korzystać w celach przeciwpożarowych. Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego że brak pompowni w przypadku, gdy nie możliwości podłączenia się do hydrantów ulicznych grozi bardzo wysokimi karami. Po drugie należy zdawać sobie sprawę, że znajdujące się w pompowni hydranty musza być dostosowane do wymogów przeciwpożarowych. Ciśnienie w instalacji wodociągowej jest bowiem bardzo niskie, aby z  powodzeniem napędzić wymagający sprzęt gaśniczy. Dlatego też należy odpowiednio dostosować poziom ciśnienia, z pomocą specjalnych pomp. Takie pompy sa w stanie zwiększyć ciśnienie przepływu nawet o kilkadziesiąt procent. Tym samym, możliwe jest przekształcenia zwykłego zaworu od instalacji wodociągowej, na pełnoprawny hydrant przeciwpożarowy. W przypadku pompowni bardzo ważne jest również to, w jakim miejscu się ona znajduje. Powinna ona być zlokalizowana mniej więcej pośrodku budynku, aby z każdego jego punktu była do niej taka sama odległość.

Dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest obowiązkiem każdego zarządcy budynku użyteczności publicznej. Równie ważne jest jednak, aby umożliwić strażakom skorzystanie ze sprzętu gaśniczego. We wnętrzu takich budynków powinno się więc znajdować pomieszczenie, gdzie będą oni mogli podłączyć używany w celach gaśniczych sprzęt. Takie pomieszczenie musi spełniać pewne określone wymagania.