Aby móc cieszyć się doskonałej jakości wodą w domu konieczna jest jej odpowiednia filtracja. W zależności od tego, czy wodę czerpiemy z własnego ujęcia, czy też z miejscowych wodociągów, będzie ona wymagała innego rodzaju filtrów. Aby dopasować najlepszy typ filtracji bierzemy pod uwagę parametry wody, jaka płynie w naszej instalacji oraz nasze konkretne wymagania co do efektu końcowego. Wyniki analizy wody możemy uzyskać w wodociągach, lub w przypadku wody czerpanej z własnej studni, należy zbadać jej próbkę na własny koszt.

Filtry dopasowane do potrzeb

filtry do wody pitnejAnalizę próbki wody możemy uzyskać w miejscowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub też w prywatnych laboratoriach świadczących takie usługi. Jeśli znamy już wyniki, należy sprecyzować własne oczekiwania. Filtrowanie wody odbywa się pod kątem wyznaczonych parametrów, jakie mamy zamiar uzyskać po filtracji. Bardzo częstą praktyką jest montowanie na instalacji wodnej filtrów narurowych, zazwyczaj dwóch, czasem trzech, o różnych złożach filtracyjnych odpowiadających za konkretne procesy. Bardzo popularne i łatwe w montażu są też niewielkie filtry do wody pitnej. Jeśli natomiast woda jest bardzo złej jakości, najczęściej w przypadku tej czerpanej z własnego ujęcia, dobrym rozwiązaniem jest stacja uzdatniająca wodę z kolumną filtracyjną. Konkretne rozwiązanie dopasowujemy do istniejących warunków i wymagań. Filtry narurowe to rodzaj filtracji wody doprowadzanej do budynku. W praktyce są to dwa lub trzy pojemniki montowane na instalacji rzędowo obok siebie. Każdy z nich posiada odpowiednie złoże. Od wielkości pojemnika zależy wydajność filtra (im większy, tym sprawniejsza filtracja). Złoża te mogą być jednorazowe i wtedy należy je wymieniać zgodnie z zaleceniem producenta. Mogą być również wielorazowe, wtedy podlegają regeneracji lub czyszczeniu. Inaczej działają popularne filtry do wody pitnej. Ten niewielki gabarytowo filtr montowany jest najczęściej pod umywalką (zlewozmywakiem) i obsługuje tylko i wyłącznie wybrany punkt poboru wody. Wydajność takiego filtra jest stosunkowo niewielka, jednak uzyskana po filtracji woda jest wodą o bardzo wysokiej jakości, klarowną i smaczną, nadaje się do picia prosto z kranu.

Osobnym tematem są ciśnieniowe kolumny filtracyjne tworzące tzw. stację uzdatniania wody w domu. Jest to urządzenie wolnostojące, dość sporych wymiarów, dlatego najczęściej umieszczane jest w kotłowni lub pomieszczeniu gospodarczym. Kolumna ciśnieniowa posiada złoże filtracyjne, którego rodzaj dopasowany jest do konkretnych wymagań. Tam właśnie zachodzi proces filtracji. Samo złoże również podlega regeneracji, a zajmuje się tym zbiornik z roztworem regeneracyjnym, który wchodzi w skład stacji. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, szczególnie w domach jednorodzinnych korzystających z wody z własnej studni.