Wykorzystywanie metody jaką jest fluorescencja rentgenowska jest obecnie jedną z najczęściej oraz najchętniej wykorzystywaną metodą analityczną. Pozwala na w pełni na określenie pełnej koncentracji pierwiastków w badanej próbce. Jest metodą stosowana podczas wszystkich badań nieniszczących. Jest bardzo chętnie wykorzystywaną oraz lubianą metodą ze względu na szybkość przeprowadzania analizy próbek oraz braku konieczności ich wcześniejszego przygotowywania.

Najważniejsze informacje o spektrometrii xrf

precyzyjny spektrometr xrfMetoda badań nazywana spektrometria xrf wykorzystywana jest w celu określenia dokładnej identyfikacji wszystkich składowych pierwiastków badanej substancji oraz określenia w jakiej ilości są jej składnikiem. Wszystkie składowe pierwiastki próbki lokalizowane oraz typowane są na podstawie długości emitowanej przez nie fali lub wydzielania promieniowania rentgenowskiego. To jak bardzo stężony jest pierwiastek w danej próbce wyraża się za pomocą mierzenia natężenia linii jego specyfikacji. Do przeprowadzenia tego typu badania służy precyzyjny spektrometr xrf, dzięki któremu można jednoznacznie określić z jakich pierwiastków składa się dana substancja podawana badaniu. Metodę xrf najczęściej stosuje się w przypadku badania składu szkła oraz kamieni szlachetnych, podczas prac archeologicznych, konserwowania dzieł sztuki, kryminalistyce podczas wykrywania falsyfikatów oraz wszelkiego rodzaju kontroli jakości. Spektrometry to urządzenia o bardzo prostej budowie nie posiadają żadnych elementów ruchomych. Urządzenia te zbudowane są z trzech głównych podzespołów a mianowicie: głównego źródła wzbudzającego, spektrometru czasami nazywanego też przez wielu fachowców dekoderem oraz specjalnej jednostki której zadaniem jest przechowywanie oraz przetwarzanie zdobytych danych. Obsługa precyzyjnego spektrometru jest bardzo prosta jest bardzo prosta, czas w którym przeprowadzane jest badanie jest maksymalnie krótki a koszty, pełna analiza przeprowadzanych próbek oraz eksploatacja urządzenia są przyczyną coraz większego zainteresowania tymi urządzeniami. Zasada wykonywania pomiarów jest bardzo prosta próbka pod wpływem promieniowania rentgenowskiego w pewien sposób się rozszczelnia dzięki czemu wydobywają się z niej elektrony, które wcześniej znajdowały się wewnątrz powłok elektronowych.

Reasumując metoda X-Ray Fluorescence Spectroscopy jest metodą zaawansowanego badania składu pierwiastkowego danej próbki umieszczonej w spektrometrze. Pozwala na dokładne wytypowanie wszystkich składników z jakich składa się umieszczony w urządzeniu element. Metoda ta będzie coraz częściej wykorzystywana w wielu laboratoriach badawczych. Dla zaawansowanych badaczy, użycie tego typu spektrometru będzie bardzo proste, a dla osób które dopiero się uczą opanowanie specyfikacji urządzenia nie będzie trudne. 

Close Menu