Aktywne systemy IR wykorzystują światło podczerwone o krótkiej długości fali do oświetlania interesującego nas obszaru. Część energii podczerwieni jest odbijana z powrotem do kamery i interpretowana w celu wygenerowania obrazu. Systemy obrazowania termicznego wykorzystują energię IR o średniej lub dużej długości fali. Kamery termowizyjne są pasywne i wykrywają jedynie różnice temperatur.

Badania kamerą termowizyjną wykorzystują podczerwień

badanie kamerą termowizyjną koninTe sygnatury cieplne (zwykle czarne – zimne, i białe – gorące) są następnie wyświetlane na monitorze. Ponieważ kamery termowizyjne działają w obszarach o większej długości podczerwieni, nie widzą światła odbitego i dlatego nadchodzące reflektory, dym, mgła, kurz itp nie mają na nie wpływu. Obrazowanie termiczne to metoda poprawy widoczności obiektów w ciemności poprzez wykrywanie promieniowania podczerwonego obiektów i tworząc obraz na podstawie tych informacji. Obrazowanie termiczne, oświetlenie w bliskiej podczerwieni, obrazowanie w słabym świetle to trzy najczęściej stosowane technologie noktowizyjne. W przeciwieństwie do pozostałych dwóch metod obrazowanie termiczne działa w środowiskach bez światła otoczenia. Podobnie jak oświetlenie w bliskiej podczerwieni, obrazowanie termiczne może przenikać zaciemniające elementy, takie jak dym, mgła i mgła. Oto krótkie wyjaśnienie działania termowizji: Wszystkie obiekty emitują energię podczerwieni (ciepło) w zależności od ich temperatury. Energia w podczerwieni emitowana przez obiekt jest znana jako jego sygnatura cieplna. Ogólnie rzecz biorąc, im cieplejszy jest obiekt, tym więcej emituje promieniowania. Kamera termowizyjna jest zasadniczo czujnikiem ciepła, który jest w stanie wykryć niewielkie różnice temperatur. Obrazy termiczne są zwykle w skali szarości: czarne obiekty są zimne, białe obiekty są gorące, a głębia szarości wskazuje na różnice między nimi. Jednak niektóre kamery termiczne dodają kolorów do obrazów, aby pomóc użytkownikom w identyfikacji obiektów w różnych temperaturach.Kamery termowizyjne, zwane także kamerami na podczerwień, wykrywają ciepło wydzielane przez obiekt lub osobę, dlatego są używane do różnorakich badań. Jeśli chodzi o badanie kamerą termowizyjną konin to miasto, w którym jest kilka punktów, gdzie można go dokonać. Kamery termowizyjne mają obiektywy, podobnie jak kamery światła widzialnego. Ale w tym przypadku soczewka skupia fale z energii podczerwieni obecnej we wszystkich obiektach na matrycę czujników podczerwieni.

Te kamery „widzą” ciepło, gdy promieniuje ono z obiektu. Może „zobaczyć” ciepło pochodzące z domu, ale nie może zajrzeć do domu, ponieważ kamera najpierw rejestruje zewnętrzny obraz termiczny domu. W rzeczywistości obrazowanie termiczne nie jest nawet widoczne przez szkło, ponieważ szkło ma swój własny profil termiczny.